Info o tréninkách

Zatím nemáme k dispozici vyjádření ČSKB ani ČUS, jak s tréninky. Zatím budeme s tréninky pokračovat, situace se ale může během dne změnit.

Tréninky však budou v jiných hodinách, neb nebudeme mít k dispozici osvětlení dráhy (DDM je uzavřeno). Přesto bychom Vás chtěli požádat, pokud jste se pohybovali v oblastech se zvýšeným šířením nákazy COVID-19 nebo na sobě či svých blízkých pozorujete příznaky onemocnění (chřipkové příznaky – teplota, kašel, bolest hlavy, kloubů, svalů..), abyste po dobu alespoň 14 dní od skončení takové cesty nebo do doby, kdy bude u Vás či Vašich dětí vyloučena možnost nákazy, nenavštěvovali tréninky a zajistili, aby na ně děti nedocházely. Dodržování tohoto opatření je z důvodu prevence šíření nákazy COVID-19.

Budeme reagovat na vývoj situace.

Aktuální informace a doporučení získáte ze stránek Ministerstva zdravotnictví – www.mzcr.cz , stránek Ministerstva zahraničí – www.mzv.czstránek Státního zdravotního ústavu www.szu.cz a ze stránek naší Krajské hygienické stanice www.khshk.cz.

Děkujeme za pochopení. L. Krupková