Pozvánka na členskou schůzi

Zveme členy (zákonné zástupce členů) na výroční členskou schůzi KSBM Praha, která se uskuteční ve středu 29.5. 2019 od 18:00Místo: Hamr Sport – restaurace – prosklenný salonek Skytrium. Adresa: Vltavanů 1542, Praha 4

Program:

  1. Zahájení, volba mandátové komise, ověření mandátů
  2. Schválení programu ČS
  3. Informace o činnosti a hospodaření KSBM za rok 2018
  4. Schválení účetní závěrky za rok 2018
  5. Rozpočet na rok 2019
  6. Info o závěrech z ČS ČSKB
  7. Informace k tréninkovému plánu, zimní tréninky-hala, členské příspěvky
  8. Různé, diskuse
Drobné občerstvení bude k dispozici.
 
Těšíme se na viděnou, budeme probírat i některé další věci týkající se chodu oddílu.
Hezký den
Lída