Členská schůze KSBM Praha

14 Bře

Zveme tímto členy (zákonné zástupce členů) na výroční členskou schůzi KSBM Praha, která se uskuteční v úterý 27.3. od 18:30. Místo: Hamr Sport – restaurace – prosklenný salonek Skytrium. Adresa: Vltavanů 1542, Praha 4

Program:

  1. Zahájení, volba mandátové komise, ověření mandátů
  2. Schválení programu ČS
  3. Informace o činnosti a hospodaření KSBM za rok 2017
  4. Schválení účetní závěrky za rok 2017
  5. Volby předsednictva KSBM
  6. Info o závěrech z ČS ČSKB
  7. Závodní a tréninkový plán 2018
  8. Různé, diskuse